Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Polityka Prywatności

  1. W Związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych dokonaliśmy w naszej firmie zmian dostosowujących nasze procesy przetwarzania danych do nowych regulacji. Państwa dane są u nas bezpieczne. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i niezbędne do realizacji zamówień. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem. Gwarantujemy realizację Państwa praw wynikających z RODO (szczegóły poniżej) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zoja Tkaniny Nietuzinkowe z siedzibą w Rędzinach 42-242 , ul. Wolności 7 . Państwa dane są przetwarzane w celach: realizacji zamówień (art.6 ust. 1 pkt b. RODO) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych usług) (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO) wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c. RODO) Przetwarzanie będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia(jeśli ich przetwarzanie jest wymagane prawem), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) tacy jak firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie itp. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. W kwestiach dotyczących realizacji Państwa praw i w razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres; zojatex@onet.pl